Mil Colores kijkt met tevredenheid terug op de workshop die we op 21 oktober met Gloria Wekker organiseerden met steun van het Bob Angelofonds. Ruim 4o vrouwen met zeer diverse achtergronden kwamen er op af. De gesprekken naar aanleiding van de lezing van Gloria waren intensief en inspirerend ook al was het niet altijd even gemakkelijk om over dit thema elkaar goed te verstaan.

In Nederland zijn we nog steeds niet gewend om te praten over ras en etniciteit, noch in zwarte noch in witte kringen. Ouders geven hun ervaringen hierover niet expliciet door aan kinderen.

Met deze workshop willen we als Mil Colores dit taboe doorbreken. Het is een taboe omdat we in Nederland te veel ervan uitgaan alsof het een paradijs is van raciale gelijkheid. We willen bewustwording bevorderen over wat het betekent voor zwarte vrouwen om zwart te zijn in Nederland. Ook voor witte vrouwen moet er bewustwording komen over wat het betekent om wit te zijn in Nederland.

 

Opzet van de workshop

14.00 uur – Welkom

  • Lezing Gloria Wekker
    • 155 jaar na de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden schreef Gloria Wekker een brief aan haar 16-jarige achternicht Carmen over hoe zwarte meisjes en vrouwen kunnen overleven in de Nederlandse samenleving waarin witte mannen de dominante norm zijn.Deze brief heeft Gloria geschreven net als James Baldwin toen hij in 1963 zijn beroemd geworden brief schreef aan zijn 15-jarige neef en naamgenoot over hoe als zwarte jongeman te overleven in de VS. Brief aan mijn nicht Carmen 180918 kopie
  • Werkgroepen
    • Na de lezing van Gloria gingen we in kleine groepen in gesprek over wat het betekent voor zwarte vrouwen om zwart te zijn in Nederland en voor witte vrouwen wat het betekent om wit te zijn in Nederland.
  • Panelgesprek
    • Panelgesprek met Gloria Wekker over de inzichten uit de werkgroepen.

16.30 uur – Afsluiting

 

Hieronder een aantal quotes uit de gesprekken.

 

 

 

Geef een reactie