Een organisatie van en voor vrouwen

Mil Colores betekent Duizend Kleuren. Daarmee drukken wij uit, dat wij een organisatie zijn van en voor vrouwen met diverse etnische achtergrond, religie, leeftijd, opleiding en/of leefstijl. Iedere vrouw die zich kan vinden in onze visie, Respect voor Diversiteit, is welkom bij onze activiteiten. Deze visie dragen wij al vanaf 2000 uit. Daardoor kunnen wij, tot onze grote vreugde, bij elke activiteit rekenen op onze jarenlang trouwe gasten.

Onze Missie

Mil Colores is de stichting voor en door vrouwen in al haar diversiteit die elkaar in respect voor verschillen in gelijkwaardigheid (willen) ontmoeten. Mil Colores staat voor een inclusieve samenleving, biedt een ontmoetingsplek en is een platform in het bijzonder voor LBT vrouwen uit diverse etnische groepen.

Onze Visie

Mil Colores streeft naar een inclusieve samenleving en naar gelijkwaardigheid, zichtbaarheid, verdraagzaamheid en maatschappelijke acceptatie voor alle vrouwen en in het bijzonder LBT vrouwen uit alle etnische groepen. Dit tracht zij te realiseren door:

  • samenwerking met organisaties en instellingen die de missie en visie van Mil Colores onderschrijven;
  • de diversiteit uit te dragen van haar doelgroep en daarmee de rijkdom van verschillen laten zien binnen de samenleving;
  • wederkerige integratie te bevorderen waarbij niet de minderheid zich eenzijdig hoeft aan te passen aan de meerderheid;
  • het organiseren van activiteiten waar vrouwen zich thuis en veilig kunnen voelen; het bevorderen van (zelf)empowerment en verbinding van vrouwen in al haar diversiteit ongeacht en dankzij de onderlinge verschillen.

Wie zijn wij ?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Ligya2.jpg
Ligya Wachter Voorzitter

Bij Mil Colores ben ik voorzitter en regel ik de catering. Ook ben ik in te schakelen voor verschillende projecten. Alle soorten vrouwen kunnen elkaar ontmoeten. De combinatie van muziek en de catering is niet meer weg te denken op ons feest. Mil Colores is een vriendinnennetwerk waar ik heel veel waarde aan hecht. Het is voor mij een voedingsbodem waar ik heel veel uithaal. Ik vind het prettig een feest, literaire middagen of workshops te organiseren. Op de feesten ontstaan vriendschappen of worden hernieuwd. En soms ontstaat er een nieuwe relatie tussen vrouwen die van vrouwen houden maar het is vooral de uitwisseling en ontmoeting die men ervaart. Ik ben een mens van verbinding. Daarom ben ik blij en er trots op dat ik een onderdeel mag zijn van een netwerk dat verbinding tussen vrouwen van verschillende culturen en leefstijlen mogelijk maakt.

Ruth Gout Vice-voorzitter

Als vice-voorzitter ben ik inzetbaar voor allerhande taken. Ik ben van mening dat Mil Colores het mogelijk maakt voor verschillende vrouwen om met elkaar in contact te komen. Bij ons hebben ze een plek waar zij zich kunnen uitleven en zonder bezwaren zichzelf kunnen zijn.

Coby Franken Secretaris

Bij Mil Colores ben ik secretaris en zorg voor de PR. Ik vind het heel fijn om bij Mil Colores te horen. Deze groep vrouwen geeft me warmte en inspiratie. Ik doe dit samen met Ruth, mijn partner, wat het extra leuk maakt. Voor de gasten hoop ik dat Mil Colores hen een warm thuisgevoel geeft waar ze zichzelf mogen zijn, waar ze vrouwen van diverse culturele achtergrond ontmoeten op onze feesten en onze andere maatschappelijke activiteiten.

Twie Tjoa Algemeen Bestuurslid

Ik ben algemeen bestuurslid bij Mil Colores sinds december 2012. Geboren in Indonesia vertrok ik op mijn negentiende met ouders en tweelingzus naar Suriname. Uiteindelijk ben ik na studie in Nederland en werk in Suriname ( ik was de eerste vrouwelijke directeur op een ministerie) om gezondheidsredenen hier gebleven. Na mijn beleidswerk bij de stichting Vrouwen Alliantie ben ik als zzp-er gaan werken op het gebied van professionele begeleiding en diversiteit. Vanuit mijn gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid werk ik vrijwillig bij migrantenvrouwenorganisaties. Door deel te nemen aan dit bestuur wil ik bijdragen aan de emancipatie van migrantenvrouwen met LBT leefstijl.