Lieve vrouwen,
Activiteiten Mil Colores in 2020
Al eerder hebben wij aangegeven dat wij vanwege de Covid pandemie en de restricties die daaraan verbonden zijn onze geplande activiteiten moesten uitstellen. Maar ondanks Covid heeft Mil Colores niet stil gezeten. Onze vergaderingen gaan gewoon via het Zoomen door, waardoor wij dan ook in staat waren aan het eind van 2020 aan verschillende activiteiten deel te nemen.
Hieronder een korte opsomming en daarna kunnen jullie het uitgebreide verslag lezen.

  1. We are family, september 2020, actieve rol Mil Colores dmv een inspiratietalk;
  2. Iedereen mag zoenen, oktober 2020, actieve rol Mil Colores door te laten zien dat je mag zijn wie je bent;
  3. Regenboogweken, oktober 2020, actieve deelname Mil Colores tijdens de regenboogweken in Den Haag.

Tot slot verscheen er in de jubileumuitgave van de ANBO in 2020 een artikel over Mil Colores.
Wij wensen jullie veel leesplezier bij het doornemen van de uitgebreide weergave van onze activeiten in 2020 en hopen van harte dat het in 2021 weer mogelijk is elkaar fysiek te ontmoeten.
Hartelijke groeten van het bestuur van Mil Colores en blijf gezond!


Claudette H.Tjen A Tak Voorzitter

We are family event 19 september 2020


Op 19 september 2020 nam Mil Colores deel aan een event van We Are Family (WAF) voor biculturele, lesbische, bi- en transvrouwen te Amsterdam, georganiseerd door Connecting Differences. Deze keer werd de emancipatie van de LGBTIQ+ gemeenschap in het licht gebracht. Uiteraard werd er rekening gehouden met de COVID maatregelen .
De muzikale omlijsting werd verzorgd door DJ LA LUCE en de catering door DMerories. Dagvoorzitter Mireille leidde het thema van de dag, pioniers, in. Ze verwoordde het als “Personen die voor het eerst alleen een situatie instappen, kracht en inzicht hebben om toch iets te doen, zodat ze de weg vrij kunnen maken voor anderen.
In de inspiratietalk vertelde Twie (Mil Colores) dat zij zich na haar studententijd in Nederland en terugkeer naar Suriname aansloot bij de Vrouwenbeweging en zich vanaf toen inzette voor bewustwording, leiderschap en de emancipatie van vrouwen.
Daarna volgden 2 talkshows.
In het panel bij de eerste talkshow zaten Dinah (Trans United Europe), Ella (Pink Melann), Najoia (Maruf) en Ingrid (Mil Colores). Het gesprek ging over “safe spaces”, het samengaan van religie en islam, rolmodellen, verbinding en inclusiviteit en over studie en werkgelegenheid.


Er was een intermezzo over de Corona Editie Gay Pride, waarbij Tieneke (Survibes) en online via zoom Sherry Jea (Trans United Europe) vertelden hoe het event dit jaar volgens hun verliep. Volgens Tieneke had de Pride dit jaar meer inhoud, omdat er meer aandacht was besteed aan waarom de Pride er was en het niet zomaar een feest was. In de pauze werden er vurige en passievolle gesprekken gevoerd en was er een spectaculair dansoptreden van House of Vineyard.
In de tweede talkshow zaten BeyonG (Trans United Europe), Twie (Mil Colores) en Tieneke (Survibes). BeyonG gaf aan dat ze als maatschappelijk werker nog beter de verbinding maken met LHBT-jongeren en ze kan helpen in hun proces.

Het gesprek ging ook over tegenslagen, zoals de weerstand bij de introductie van de Coming Out Day in Paramaribo. Door vast te houden aan artikel 1 lukt het uiteindelijk wel en kon in oktober 2012 de loop voor de 1e keer plaatsvinden. Dit was een wonderbaarlijk en magisch moment.


Als vanzelfsprekend kwam ook de “Black Lives Matter Beweging”- die recent opkwam- ter sprake.
Het was een mooie en inspirerende bijeenkomst en de trots op de “community” was voelbaar bij sprekers en bij deelnemers, op wat er tot nog toe bereikt is en waar een ieder nu mee bezig is.
Wij geven aan alle andere pioniers, aan jullie allen dus mee “Durf te zijn wie je bent, zorg goed voor jezelf en geloof in jezelf”. Dat is al het halve werk.

Iedereen mag zoenen 9 oktober 2020


In Nederland leven we gelukkig in een land waarin volgens onze wet iedereen zichzelf mag zijn. Je mag doen wat je echt wil. Je mag je laten zien op de manier die bij je past. Je mag vrij kiezen van wie je wilt houden en hoe. Openlijk en zonder schaamte. Zo zou het moeten zijn in de werkelijkheid van alledag. Wij dromen dat jij altijd vrij kunt zijn. En wij gaan onze droom waar maken. Als jij ons helpt. Als iedereen ons helpt. Als iedereen onbelemmerd hand in hand gaat. Als ook jij gaat zoenen met wie je wil op het moment en de plaats dat jij wilt. Come Out! Iedereenmagzoenen.
Mil Colores bestuursleden Ruth Gout en Coby Franken hebben hier op zichtbare wijze aan meegedragen.
https://www.iedereenmagzoenen.nl/coming-outday2020

Regenboogweken 5-11 oktober 2020


Van 5 tot en met 11 oktober werd in verschillende Gemeenten in Nederland een regenboogweek gehouden. De Regenboogweek week vindt jaarlijks plaats rondom de Internationale Coming out Day, op 11 oktober. Deze dag is gekozen als de dag waarop de LHBTQI+ gemeenschap openlijk voor haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. Op 11 oktober werd over de hele wereld de regenboogvlag gehesen als symbolisch moment om te vieren dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. Helaas is dat nog niet het geval.
Naast dit symbolische moment vonden er in die week uiteenlopende activiteiten plaats gericht op de LHBTQI+ gemeenschap. Op het programma stonden onder andere een filmavond, jongerenmiddag, themabijeenkomst, kerkdienst, wandelingen en een ontmoetingsavond. Daarnaast werd in verschillende Gemeenten de Regenboog aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een initiatief of persoon die dat afgelopen jaar had bijgedragen aan het bespreekbaar maken en de acceptatie van LHBTQI+ onderwerpen. Dit alles met als doel het stimuleren van een inclusieve samenleving waar iedereen geaccepteerd en gerespecteerd wordt.

Iedere Gemeente geeft er een eigen invulling aan. Zo ook Gemeente Den Haag waar bestuursleden van Mil Colores deelnamen aan activiteiten tijdens de Regenboogweek. In de Gemeente Den Haag is het hijsen van de vlag inmiddels een kleurrijke traditie geworden.

Mil Colores draagt bij aan een inclusieve samenleving, aan gelijkheid, zichtbaarheid, tolerantie en maatschappelijke acceptie, in het bijzonder LBT-vrouwen van verschillende etnische afkomst. Ze probeert deze te verwezenlijken door actief deel te nemen maatschappelijke activiteiten zoals Regenboogweek. Op 11 oktober 2020 organiseerde Mil Colores in samenwerking met verschillende organisaties een workshop.

Omdat in 2020 alles anders liep door de Covid-19 pandemie, kozen wij voor een creatieve vorm en organiseren een online workshop.

Jubileumuitgave ANBO 2020

In haar 120-jarig jubileumjaar 2020 heeft de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) de oktober uitgave van haar magazine geheel gewijd aan Seksuele Diversiteit. Een uitgebreid artikel over Mil Colores is hierin opgenomen, waaraan onze bestuursleden Ligya Wachter en Ruth Gout hebben deelgenomen.

Geef een reactie